Tấm lọc bụi 3M 7711


Giá bán: 15.000 vnđ

Tấm lọc bụi 3M 7711
Chú ý: không nên sử dụng ở những nơi có nồng độ oxi thấp hơn 19%.
Nhà sản xuất: 3M