Nắp giữ tấm lọc bụi 3M-501

Mô tả Nắp giữ tấm lọc bụi 501 Giá: 20.000/ cái
Nắp giữ tấm lọc bụi 501dùng để giữ phin lọc 3M 5N11và 5P71/07194(AAD) của mặt nạ 3M  7501/7502/7503 và phin lọc 3M 6100/6200/6300
Nắp giữ tấm lọc bụi 501