QUY ĐỊNH VỀ TÚI SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC

PHỤ LỤC 4
QUY ĐỊNH VỀ TÚI SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Yêu cầu chung
- Số lượng túi sơ cứu trang bị phù hợp với số lượng người lao động theo quy định tại mục 2;
- Đối với mỗi mặt bng hoặc tng nhà làm việc hoặc bộ phận làm việc cơ động phải bố trí tối thiểu 01 túi sơ cứu phù hợp;
- Các túi sơ cứu tại nơi làm việc phải có đủ số lượng trang bị dụng cụ tối thiểu cần thiết để sơ cứu theo quy định tại mục 3. Không sử dụng để chứa các vật dụng khác;
- Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo đầy đủ số lượng và nội dung túi sơ cứu theo quy định.
2. Quy định số lượng túi đối với khu vực làm việc
TT
Quy mô khu vực làm việc
Số lượng và loại túi
1
≤ 25 người lao động
Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại A
2
Từ 26 - 50 người lao động
Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại B
3
Từ 51 - 150 người lao động
Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại C
* Ghi chú: 01 túi B tương dương với 02 túi A và 01 túi C tương đương với 02 túi B.
3. Quy định nội dung trang bị cho 01 túi
STT
Yêu cu trang bị tối thiểu
Túi A
Túi B
Túi C
1
Băng dính (cuộn)
02
02
04
2
Băng kích thước 5 x 200 cm (cuộn)
02
04
06
3
Băng kích thước 10 x 200 cm (cuộn)
02
04
06
4
Băng kích thước 15 x 200 cm (cuộn)
01
02
04
5
Băng tam giác (cái)
04
04
06
6
Băng chun
04
04
06
7
Gạc thấm nước (10 miếng/gói)
01
02
04
8
Bông hút nước (gói)
05
07
10
9
Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (cái)
02
02
04
10
Garo cao su cỡ 4 x 100 cm (cái)
02
02
04
11
Kéo cắt băng
01
01
01
12
Panh không mấu thẳng kích thước 16 - 18 cm
02
02
02
13
Panh không mấu cong kích thước 16- 18 cm
02
02
02
14
Găng tay khám bệnh (đôi)
05
10
20
15
Mặt nạ phòng độc thích hợp
01
01
02
16
Nước muối sinh lý NaCl 9  (lọ 500ml)
01
03
06
17
Dung dịch sát trùng (lọ):
- Cồn 70°
01
01
02

- Dung dịch Betadine
01
01
02
18
Kim băng an toàn (các cỡ)
10
20
30
19
Tấm lót nilon không thấm nước
02
04
06
20
Phác đ sơ cứu
01
01
01
21
Kính bảo vệ mắt
02
04
06
22
Phiếu ghi danh mục trang thiết bị có trong túi
01
01
01
23
Nẹp c (cái)
01
01
02
24
Nẹp cánh tay (bộ)
01
01
01
25
Nẹp cng tay (bộ)
01
01
01
26
Nẹp đùi (bộ)
01
01
02
27
Nẹp cng chân (bộ)
01
01
02
(*) Ghi chú: Từ mục 24 - 27: cất giữ bảo quản cùng vị trí với nơi để túi sơ cứu.